Skip Navigation LinksAnaSayfa > Faliyetlerimiz > Fidan > Fidan Üretim Çalışmaları > Fidan Üretimi

 

    4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanunla, Çevre ve Orman Bakanlığının yapacağı ağaçlandırma, erozyon kontrolu ve suni gençleştirme çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının, askeri birliklerin, belediyelerin ve halkımızın yapacağı ağaçlandırmalarda ihtiyaç duyduğu orman ağacı fidanlarını, park-bahçe tanziminde ihtiyaç duyulan boylu-formlu fidanlar ile süs bitkisi fidanlarını üretme görevi Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğüne (AGM) verilmiştir

    Ülke ağaçlandırmasında ihtiyaç duyulan fidanlar yurdumuzun 7 coğrafi bölgesinde yayılmış olan toplam 122 adet orman fidanlığında üretilmektedir. Fidanlıklarımızın yıllık fidan üretim kapasitesi 498 Milyon adettir. Önceden programlanmak kaydıyla bugüne kadar hiçbir surette fidan ihtiyacının karşılanmasında problem yaşanmamıştır.

     Kamu kurum ve kuruluşlarının, köy tüzel kişiliklerinin ağaçlandırmaya olan katkısını teşvik amacıyla orman fidanlıklarında üretilen 1+0, 2+0, 3+0 yaşlı çıplak köklü orman ağacı fidanlarından talepler imkanlar ölçüsünde bedelsiz olarak karşılanmaktadır.

     Bunların dışında Anadolu’da halkımızın bir yaşam tarzı haline gelen kavak ağaçlandırmalarını teşvik amacıyla orman fidanlıklarında kavak fidanı üreterek halkımızın hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca özel kavak fidanı üretmek isteyen müteşebbis vatandaşlarımıza bir katkı olması açısından, fidanlıklarda üretilen klonu belli kavak çelikleri imkanlar ölçüsünde verilmektedir

     Orman fidanlıklarında üretilen fidanlar halkımızın hizmetine sunulmaktadır. Fidan satış politikasında kar amacı güdülmemektedir. Satış fiyatları piyasa fiyatlarının altında olup, toplu alışlarda da ayrıca indirim uygulanmaktadır.

                       

    500 -1000 TL arasındaki toplu alımlarda %5, 
    1000- 2000 TL arasındaki toplu alımlarda %8, 
    2000-5000 TL arasındaki toplu alımlarda %12, 
    5000 TL-10000 TL arasındaki toplu alımlarda %18, 
    20000 TL üzerindeki toplu alımlarda %20 oranında indirim uygulanmaktadır.

     Özellikle halkımızın ekonomik sıkıntı çektiği bu günlerde, onların ağaçlandırmaya ve fidana olan ilgisini sıcak tutmak ve destek olmak için Çevre ve Orman Bakanlığı her türlü tedbiri almaktadır.

     Fidan temininde halkımızın orman fidanlıklarına olan yakın ilgisi devletine olan güvenin bir göstergesidir. Bu nedenle halkımızla olan ilişkilerimizde müşteri memnuniyeti ana prensibimizdir.

     Fidancılık sektöründe hizmet veren özel girişimcilerin gerek ticari amaçla gerekse büyütmek amacıyla talepte bulunduğu bitkisel materyaller imkanlar çerçevesinde miktar sınırlaması getirmeden karşılanmaktadır.

     Bu kapasite yıllık 300 bin hektar ağaçlandırma için gerek duyulan fidan miktarını karşılayacak durumdadır. Fidanlıklarımızda orman ağacı, süs bitkisi, çalı ve yer örtücü türlerinde 400’ün üzerinde türde fidan üretilmektedir.