Skip Navigation LinksAnaSayfa > Faliyetlerimiz > Fidan > Özel Fidanlıklar

     Fidan üretiminde özel sektörü yıllardır teknik yardım ve fidan temini yönünden desteklemekteyiz. Yapılan araştırmalar sonucunda özel sektörün finansman darboğazına kaynak sağlamak amacıyla Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle özel sektör fidan üreticilerine kredi verme imkanı getirilmiş ve 2004 yılı Kasım ayından itibaren kredi tahsisi yapılmaya başlanmıştır.


    
Ülkemizde 2010 yılı Temmuz ayı itibarıyla;

     130 adet özel fidanlıkta toplam, 1959,00 dekar alanda fidan üretimi yapılmıştır. Ayrıca 130adet özel fidanlığa 11,067,361TL ödenek tahsis edilmiş bu ödeneğin Nisan ayı itibarıyla 6,720,645 TL si kullanılmıştır.

Özel Fidanlık Kuruluşu

    Ülkemizde özel sektör fidanlığının önünü açmak, fidan üretimi amacıyla arazi bulmada dar boğaz yaşayan müteşebbislerimize yardımcı olmak amacıyla; 2004 yılı Nisan ayında Kocaeli’de özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Aydın, Bolu-Dörtdivan, Antalya-Elmalı fidanlıklarının tamamı ile Torbalı Orman Fidanlığının 15.30 Ha.lık bölümünün özel sektöre fidan üretmek amacıyla kiralanabileceğine ilişkin OGM’ye yazı yazılmıştır.Bu çerçevede Torbalı orman fidanlığının 153 Da.’lık kısmı fidan üretiminde kullanılmak üzere özel sektöre kiraya verilmiştir.

 

     Özel sektörün önünün açılabilmesi için öncelikle sektörün karşılaştığı dar boğazların birinci ağızdan öğrenilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuş ve 2003 yılında sektör nezdinde bir anket düzenlenmiş ve bu ankete 327 denek katılmıştır. Bu anketten şu temel problemler ön plana çıkmıştır.

1. Finansman darboğazı
2. Arazi temininde darboğaz
3. Eğitilmiş kalifiye personel eksikliği
4. Üretim materyali ihtiyacı
5. Fidan standardizasyonunun Bakanlığımızın kontrolunde sağlanması
6. Bakanlığımızın eğitim konusunda öncü olması, üreticilerin bilinçlendirilmesi
7. Sektöre uygulanan vergilerin yüksekliği
8. Kayıt dışı üretimin önüne geçilmesi ve kontrol ve sertifikasyonun yapılması
9. Belli merkezlerde fuar kurulması
10. Fidan borsası kurulması
11. Ülke koşullarında kullanılan fidanların ürün katalogunun çıkarılması
12. Üreticiler arasında iletişimin sağlanması

      Fidan üretiminde özel sektörü yıllardır teknik ve fidan temini yönünden desteklemekteyiz. Yapılan anket neticesinde özel sektörün finansman darboğazına kaynak sağlamak amacıyla Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle özel sektör fidan üreticilerine kredi verme imkanı getirilmiş ve 2004 yılı Kasım ayından itibaren toplam 10 üreticiye kredi tahsisi yapılmıştır.