Skip Navigation LinksAnaSayfa > Faliyetlerimiz > Özel Ağaçlandırma > Arazi Tahsisi

ARAZİ TAHSİSİ:


Bakanlığımızda ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde potansiyel özel ağaçlandırma sahalarının tespitine yönelik herhangi bir envanter mevcut değildir. Bu nedenle, gerek Bakanlığımız tarafından ve gerekse Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından talep sahiplerine özel ağaçlandırma yapılabilecek sahalar gösterilememektedir. Bununla birlikte aday sahanın orman alanı veya hazine arazisi olup-olmadığı, orman alanı olması durumunda hukuki, plan ve mülkiyet yönünden özel ağaçlandırmaya uygun olup-olmadığı gibi hususlarla ilgili olarak Orman İşletme Şeflikleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Orman Bölge Müdürlüklerinden veya Milli Emlak Müdürlüğü’nün taşra teşkilatlarından bilgi alınabilir.

Orman Alanlarında; saha tahsisi Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman Bölge Müdürlükleri tarafından yapılır. Başvuru için talep sahasının yerini ve mevkiini gösteren harita veya kroki başvuru dilekçesine eklenerek Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilir. Tebligat adresi belirtilmeyen dilekçeler ise işleme konulmaz.
Köy Tüzel kişiliği adına yapılan müracaatlarda, köy kararı aranır. Belediye tüzel kişiliklerinde müracaatı belediye başkanı ya da belediye meclisinin yetki vereceği bir kişi yapar.
Başvuru evraklarının tam olması halinde Orman Bölge Müdürlüğünce üç kişilik teknik heyet kurularak değerlendirme yapılır. Değerlendirmenin olumlu olması halinde izin raporunun hazırlanması için hak sahibinden izne konu edilecek sahanın üzerine işaretlendiği;

1. 1/25000 ölçekli memleket haritası,
2. 1/25000 ölçekli meşcere haritası,
3. Uygun ölçekli vaziyet planı, (köşe noktaları ve cephelerin yazılı olduğu alanın çizgisel haritası)
4. Koordinat özet çizelgesinin ( 6°’lik memleket koordinatları) 5 takım halinde 15 gün içerisinde orman işletme müdürlüğüne teslim edilmesi, edilmediği takdirde müracaatın yok sayılacağı konusunda işletme müdürlüğünce yazılı tebligat yapılır.

Hazine Arazilerinde; saha tahsisi, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bağlı Milli Emlak Müdürlükleri tarafından yapılır. Müracaat, en son duruma göre düzenlenmiş tapu senedi ve çaplı tasarruf belgesi ile yapılır. Yapılan müracaatın olumlu sonuçlanması halinde Milli Emlak Müdürlüğünce başvuru sahibine özel ağaçlandırma projesini hazırlaması için 4 ay süreli ön izin verilir. Bu süre içinde özel ağaçlandırma projesinin hazırlaması halinde kesin tahsis işlemi gerçekleşir ve saha 10’ar yıllık dilimler halinde başvuru sahibine kiralanır.